top of page
ענן ורוד.png
ענן_1.png
פרידה מחיתולים
חיתול_אפור_קו.png

יש לי חיבה מיוחדת לתהליך הפרידה מהחיתולים, אפילו אם אני לא מעורבת בו מתחילתו. למעשה, אחד הדברים שהכי מספקים אותי, הוא לשחרר תהליכים שנתקעו. הורים מגיעים אליי מיואשים, ואז הכל מקבל צבע אחר. 
אבני היסוד של התהליך הזה הם הדרגתיות, הבנה, מודעות לגוף ולצרכים של הילד ולימוד מבוסס וארוך טווח.
התהליך מורכב משלבים מוגדרים היטב. לכל שלב יש משמעות, ותוך כדי התהליך ישנה המון למידה - לא רק לגבי התהליך עצמו - אלא גם לגבי דברים שאפשר ליישם ביום יום בגידול הילדים שלנו. 
תהליך מרתק!

ענן_2.png
ענן_3.png
bottom of page